Handlevogn
0

Vilkår og betingelser for utgivere på Udoc

Udoc er nettstedet hvor alle kan være utgivere. Med vår plattform kan du gjøre dine dokumenter tilgjengelige for et globalt marked.

På våre nettsider kan du publisere dokumenter på to måter:
1. Dokumenter som kan lastes ned av brukeren gratis.
2. Dokumenter som kan lastes ned av brukeren eller sendes som hardkopi mot betaling.

Når du tilbyr dokumenter gratis til våre lesere gjelder følgende Betingelser for bruk Hvis du ønsker å selge dokumenter via Udoc Ushop gjelder følgende Betingelser for bruk .

Betingelsene som angitt i Personvern regler,Bransjens retningslinjer og Copyright policy gjelder for bruk av Udoc til enhver tid. Det er viktig at du tar deg tid til å studere betingelsene. Skulle du fortsatt ha noen spørsmål, vennligst kontakt oss gjennom våre kontaktskjema

Vennlig hilsen,

Udoc Norge