Handlevogn
0

Udoc copyright policy

For Udoc er det viktig at dine opphavsrettigheter (Ändsverkloven) respekteres av vÄre brukere. Dersom det kan pÄvises brudd pÄ dine opphavsrettigheter, vil vi fjerne aktuelle dokument(er). Om nÞdvendig vil vi samarbeide om rettslige skritt mot personer som ulovlig publiserer matetiale pÄ vÄre nettsider. Forsettelig eller uaktsomt brudd pÄ Ändsverkloven straffes i henhold til lovens § 54. med bÞter eller fengsel.

Hvis vi fÄr beskjed om at et dokument publisert pÄ Udoc krenker andres opphavsrett, vil vi umiddelbart fjerne det aktuelle dokumentet. Vedvarende opplasting av dokumenter med ulovlig innhold vil resultere i en permanent utestenging av vedkommendes konto og IP-adresse.

Viktige fakta om brudd pÄ opphavsretten:

  • Du kan bli saksĂžkt for brudd pĂ„ opphavsretten, selv etter at din konto er stengt.
  • StĂžrrelsen pĂ„ det kopierte dokumentet og mengden av dokumenter er irrelevant. Selv kopiering av en svĂŠrt liten del av et dokument kan gjĂžre deg ansvarlig for brudd pĂ„ opphavsretten.
  • Det er vanligvis ikke nĂždvendig med merking av opphavsrettighet (©) for Ă„ sikre opphavsrettslig vern.
  • Å distribuere innhold beskyttet av opphavsrett uten tillatelse fra innehaveren av opphavsretten, er Ă„ anse som brudd pĂ„ opphavsretten, selv nĂ„r dokumentet er gjort gratis tilgjengelig.
  • Det blir ikke gjort unntak for uautorisert kopiering og distribusjon av innhold til "personlig bruk". Selv om du bare deler et dokument med en begrenset gruppe, familie eller venner, kan du bli holdt ansvarlig for brudd pĂ„ opphavsretten.
  • Ingen unntak er gjort for uautorisert kopiering og distribusjon av innhold beskyttet av opphavsrett for pedagogisk eller ikke-kommersiell bruk.
  • I slike tilfeller kan du bli holdt ansvarlig for brudd pĂ„ opphavsretten, selv om du legger inn en referanse til eier eller forfatter av opphavsrettslig beskyttet innhold / materiale.
  • Oppretter du et eget dokument som inneholder opphavsrettslig beskyttet materiale, kan du likevel bli holdt ansvarlig for brudd pĂ„ opphavsretten.
  • Selv nĂ„r det gjelder dokumenter i Udoc som er sammenligbare med dine, kan du bli holdt ansvarlig for brudd pĂ„ opphavsretten.
  • Dokumenter som er publisert pĂ„ Udoc med en Creative Commons-lisens kan kopieres, distribueres og brukes pĂ„ nytt under visse omstendigheter. Se Wikipedia for mer informasjon om Creative Commons-lisens.

VI hÄper du vil ha glede av Ä bruke Udoc.

Udoc Norge