Handlevogn
0
Dokumenter i kategori Utdanning
Almuñecar International School was founded in 1989 by a small group of highly motivated Spanish parents who wanted a distinct form of education for their children, and analternative to the limited options available in the area. S...
Det finnes knapt noe mer frustrerende enn å motta et brev eller et skjema som er så uklart formulert at man ikke forstår inn­ holdet. Dessverre er det mange innbyggere som til stadighet opplever å få uforståelig informasjon...
Skrive godt Opplastet av: zns
I dette heftet har vi samlet noen av våre egne skriveerfaringer, erfaringer vi har fått ved å veilede forskere og fagfolk i å skrive, og ting vi selv har lest og lært. Vi har gitt dem form av korte tips. Som i alle andresamme...
An introduction to computer programming, using the easy, yet powerful, Python programming language. Python, a cross-platform language used by such organizations as Google and NASA, lets you work quickly and efficiently, allowing y...
Kosthåndboken Opplastet av: zns
Hovedmålsettingen med Kosthåndboken er å bidra til å sikre god kvalitet i ernæringsarbeidet i hele helseog omsorgstjenesten. God kvalitet handler om forsvarlighet og at ernæringstiltak er tilpasset den enkeltes behov. Kost...
Lærebok i vedlikehold/ service av motorsykler og ATV.
Tallenes historie Opplastet av: pvw10
Tall er overalt og utgjør en helt sentral del av menneskenes hverdag. Som små barn lærer vi å telle, og når vi vokser opp forstår vi gradvis mer av tallenes betydning. Vi får begrep om personers alder, og vi spiller med ter...
Pi Opplastet av: pvw10
Pi er sannsynligvis verdens mest berømte tall. Det har engasjert kloke hoder og fascinert både matematikere og filosofer gjennom tusener av år. De fleste av oss kjenner pi som størrelsen 3,14, og mange av oss er godt kjent med...
I samfunnet vårt blir det stilt store krav til lesekompetanse, både i privatlivet og i yrkeslivet. Det er ikkje lenger slik at det i nokre yrke vert stilt små krav til teoretisk kunnskap, og at ein kan anbefale praktiske yr...
Gitarkompbok 0 Opplastet av: udoc_no
Gitarbok for deg som ikke har spilt gitar før og som ønsker å lære om gitarkomp.
Fotokurs Opplastet av: udoc_no
Kort innføring i bruk av digitalt kamera. Fotgrafering handler om mer enn å være på rett sted til rett tid. Det handler om å forstå utstyret og ved hjelp av det kunne planlegge og forberede de fleste opptak, slik at de bes...
Fagbok i bruk Opplastet av: udoc_no
Praktiske artikler med ideer og råd for lesing av fagtekst blant skoleelever