Handlevogn
0
Dokumenter i kategori Maler og modeller
Aksjeeierbok Opplastet av: juristen
Når selskapet er stiftet, skal styret uten opphold opprette en aksjeeierbok. I denne skal aksjetegnerne innføres i alfabetisk orden med angivelse av navn, fødselsnummer eller organisasjonsnummer, stilling og bopel, antall aksje...
En forretningsplan er et arbeidsdokument og styringsverktøy. Forretningsplanen skal fortelle deg og omgivelsene hvordan du skal realisere din idé. For at forretningsplanen skal være et godt styringsverktøy, er det nødvendig ...
Mal for attest Opplastet av: juristen
Følgende eksempel setter minimumskravene til hva en attest skal inneholde etter arbeidsmiljøloven § 68 pr. mars 2001. Det er derfor ikke noe i veien for at arbeidsgiver tar med andre relevante opplysninger eller vurderinger, fo...
Aksjonæravtaler er et nyttig redskap for å regulere aksjonærenes berettigelse og myndighet over et aksjeselskap og aksjene i selskapet. Dette gjelder både i forholdet eierne imellom og overfor eventuelle långivere og andre so...
Mal til benyttelse for deg som skal etablere aksjeselskap.
Mal til bruk for å skrive konkursbegjæring.
Sjekklisten egner seg som et tillegg til en verdi- og lånetakst eller dersom tilstandsrapport/takst med teknisk innhold mangler.
Reiseregning Opplastet av: juristen
Reise i forbindelse med jobb gir deg krav på å få dekket en del utlegg og utgifter. Her er en utfyllende mal.
Skjema til bruk for begjæring om konkursbehandling.
En god markedsplan kan være god å ha. Her er en enkel mal til bruk for utarbeidelse av markedslan for bedrift/ foretak.
Mal for attest Opplastet av: juristen
Følgende eksempel setter minimumskravene til hva en attest skal inneholde etter arbeidsmiljøloven § 68 pr. mars 2001. Det er derfor ikke noe i veien for at arbeidsgiver tar med andre relevante opplysninger eller vurderinger, fo...
This manifesto is an excerpt from Guyʼs new book, The Art of the Start. A great book on how to start your company. It all begins with one step but take the time to learn from all that have done it before. Guy is one of them...